Thẻ: xem tuổi xây nhà

Xem tuổi xây nhà, sửa nhà

Trước mỗi công việc lớn trong nhà thì chúng ta đều nên xem tuổi để mọi việc được diễn ra suôn sẻ, may mắn. Đặc biệt làm nhà là chuyện lâu dài, không phải một …