Căn hộ sau khi cải tạo trở nên hiện đại, khang trang